Algemene voorwaarden

 1. Reservering
  • Recrejans wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. De annuleringsvoorwaarden treft u ook in deze algemene voorwaarden.
  • Recrejans accepteert alleen  reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn.
  • Recrejans behoudt het recht reserveringen te weigeren, dan wel speciale voorwaarden te stellen.
 2. Betalingen
  • U ontvangt een reserveringsbevestiging van Recrejans met hierin de betalingstermijnen. Binnen deze aangegeven betalingstermijnen dient de huursom te zijn overgemaakt aan Recrejans. 
  • Indien dit niet door Recrejans is ontvangen en (tijdige) betaling uitblijft, is Recrejans gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • Wanneer de volledige huursom door Recrejans is ontvangen, ontvangt u een betalingsbevestiging.
  • Recrejans behoudt het recht om ten alle tijden vorderingen te verrekenen met andere te veel betaalde bedragen
  • Bij vroeger vertrek of latere aankomst dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.
 3. Prijzen
  • De huurder is Recrejans verschuldigd de overeengekomen huurprijs,  zoals vermeld in de reserveringsbevestiging tevens ook de factuur zoals ontvangen door de huurder. 
  • Recrejans behoudt het recht prijsverhogingen gedurende het jaar door te voeren. Eerder gemaakte reserveringen met bijbehorende prijzen worden niet meer aangepast.
  • Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW
  • De huurder is naast de huursom ook administratiekosten, schoonmaakkosten, bedlinnen en energiekosten verschuldigd aan Recrejans. Deze worden getoond tijdens het boekingsproces en zijn weergegeven op de reserveringsbevestiging.
  • De huurder is lokale heffingen verschuldigd aan Recrejans, welke door Recrejans weer worden afgedragen aan de gemeente.
 4. Wijzigingen in reeds gemaakte reserveringen
  • Indien u wijzigingen wenst aan te brengen is Recrejans niet verplicht deze te accepteren. Voor het verkorten van de verblijfsperiode, gelden de annuleringsvoorwaarden, deze zijn ook meegenomen in deze voorwaarden.
  • In geval van calamiteiten behoudt Recrejans het recht om het gereserveerde bungalownummer te wijzigen.
 5. Aankomst / vertrek
  • De huurder kan op dag van aankomst, zoals aangegeven op de reserveringsbevestiging, vanaf 15:00 uur in de bungalow.
  • Op de dag van vertrek, zoals aangegeven in de reserveringsbevestiging dient de bungalow voor  10.00 uur bezemschoon aan Recrejans te worden overgedragen.
  • De huurder dient de bungalow bezemschoon op te leveren. Dat wil zeggen: Geen vuile vaat laten staan, bedlinnen afhalen, keuken en koelkast schoonmaken en vuilnis deponeren in de milieustraat.
  • Indien het verblijf in de bungalow eerder wordt beëindigd dan aangeven in de reserveringsbevestiging, heeft de huurder geen recht op restitutie.
 6. Annuleren
  • Binnen 1 week na datum van de reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, uitgezonderd de reserveringen die binnen 1 maand voor aankomst gemaakt en bevestigd zijn.
  • Bij annulering tussen 1 week na datum van de reserveringsbevestiging en tot 28 dagen voor aankomst, wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf de 28ste dag voor aankomst tot op de dag van aankomst of later, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • U dient schriftelijk, mag ook per email, te annuleren.
  • Indien binnen 24 uur na de zoals in reserveringsbevestiging aangegeven aankomst-dag niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dit geval is de huurder de volledige huursom aan Recrejans verschuldigd.
 7. Annuleringsfonds
  • U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren, door tegelijk met uw reservering een annuleringsfonds af te sluiten.
  • Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie annuleringsfonds.
  • Bij de volgende situaties kan de huurder aanspraak maken op het annuleringsfonds
  • plotselinge ziekten/of ongeval m.b.t. één van de gezinsleden.
  • Bij ernstige ziekte of een sterfgeval in de niet meereizende familie(bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad).
  • Onverwachte oproep militaire dienst, anders dan in geval van mobilisatie.
  • Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.
  • Onverwachte verhuizing of toekenning huurwoning.
  • Nog niet door geboorte beëindigde zwangerschap of gevolgen daarvan.
  • In gevallen waarin annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met u getracht worden een passende regeling te treffen.
 8. Aansprakelijkheid / gedragsregels
  • Recrejans is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal of schade, toegebracht aan of door gebruikers van de via Recrejans aangeboden accommodatie en/of voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
  • B. Gebruik van de diverse speel en spelmogelijkheden en gebruik van het zwembad is geheel voor eigen risico. Kinderen beneden 8 jaar en/of personen zonder diploma worden zonder begeleiding van een meerderjarige niet toegelaten in het zwembad.
  • C. Gebruikers van de bungalows dienen de gedragsregels te respecteren, welke Recrejans nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. De gebruiker van de bungalow die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing, van het terrein verwijderd worden zonder opgave van reden en restitutie van betalingen.
  • In op de website aangegeven bungalows zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. Laat uw huisdier nooit zonder toezicht achter. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het huisdier aansprakelijk. Binnen het terrein dient u uw huisdier aangelijnd te houden. Laat uw huisdier uit buiten het park.
  • Indien het door Recrejans bestaande vermoeden ontstaat dat de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde is Recrejans gemachtigd toegang tot de bungalow te verschaffen.
  • De huurder(s)  en eventuele bezoekers zijn verplicht bedlinnen via Recrejans te huren.
  • Recrejans biedt huurders een mogelijkheid tot een WIFI-netwerk. Recrejans is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik hiervan. De huurder en eventuele bezoekers dienen zich bij het gebruik van het netwerk te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet gebruiker verwacht mag worden. Hierbij dienen de wettelijke regels gerespecteerd te worden.
  • Recrejans kan bij aankomst van het verblijf een borgsom zonder aangegeven reden verlangen. De borgsom kan maximaal het totale bedrag van de huursom bedragen. In het geval de waarborg niet direct wordt voldaan blijft Recrejans gerechtigd de reservering te ontbinden.